NK KOMMUNIKATION
Supportsidorna

NK Kommunikation Support

Vid frågor eller felanmälan för NK Kommunikation på skolsidan hänvisas i första hand till respektive skolas skoladministratör, i andra hand till Kundservice IT på telefon 011 - 15 25 55.

Vid frågor eller felanmälan för NK Kommunikation på administrativa sidan hänvisas till Kundservice IT på telefon 011 - 15 25 55.

Andra alternativ är...

Kundservice online

Här kan du söka svar på dina frågor om både NK Kommunikation och andra program.
Kursmaterial
Här kan du hitta det kursmaterial vi använder i våra kurser, om du tappat bort det kursmaterial du fick vid något kurstillfälle och vill repetera något eller om du kanske vill lära dig på egen hand.
Anmäl dig till kurser
Vänligen läs igenom och respektera förkunskapskraven för de olika kurserna.