NK KOMMUNIKATION
Supportsidorna

Om NK Kommunikation

NK Kommunikation är Norrköpings kommuns e-post och kommunikationssystem. Programmet som ligger bakom NK Kommunikation är FirstClass, ett mycket flexibelt och skalbart kommunikationsprogram som används världen över som både e-postsystem och intranät och i många fall även som lärplattform.

Det är framförallt flexibiliteten i FirstClass som gör att det i sitt grundutförande kan användas i många olika syften men det finns även moduler att bygga på med som tillmötesgår några av de mer avancerade önskemål som inte kan tillfredsställas genom anpassning av konferenser, regler och andra basfunktioner i FirstClass.