NK KOMMUNIKATION
Supportsidorna

Kursmaterial

Klicka här för komma till Intranätets fortbildningssidor med NK Kommunikations kursutbud.

Nedan finns även kursmaterial från våra kurser för dig som vill lära dig på egen hand.

Kursmaterial för alla

Introduktion till NK Kommunikation används i kursen "Introduktion till NK Kommunikation".

Datorkurs – tips o tricks samt Norrköpings kommuns struktur användes tidigare vid kursen "Grundkurs e-postfunktioner halvfart inkl. datorintroduktion".

Grundkurs e-postfunktioner användes tidigare i kursen "Grundkurs NK Kommunikation" och refereras till i kursen "Introduktion till NK Kommunikation".

Vidareutbildnin e-postfunktioner användes tidigare i kursen "Vidareutbilgning NK Kommunikation" och refereras till i kursen "Introduktion till NK Kommunikation".

Instruktionsbok för kalendern i NK Kommunikation användes tidigare i kursen "Kalendern som planeringsverktyg i NK Kommunikation" och refereras till i kursen "Introduktion till NK Kommunikation".

Kursmaterial för moderatorer

OBS! Detta kursmaterial kan du inte använda för att "lära dig på egen hand" eftersom du behöver vissa behörigheter för att komma åt det som kursmaterialet beskriver. Behörigheterna får du endast då du går kursen.

Handbok för moderatorer på skolsidan används i kursen "Moderatorkurs för skolornas gemensamma arbetsytor".

Handbok för moderatorer på administrativa sidan används i kursen "Moderatorkurs för gemensamma arbetsytor".